A.Dobrovolskis. Lazdynų baseinas ir tylus Vilniaus valdžios neveiklumas

   Apie kokį darnų valstybės vystymąsi galima kalbėti, kuomet savivalda spjauna į centrinės valdžios sprendimus, kuomet yra deklaruojama viena, o daroma visai kas kita. Štai Jums “puikus” pavyzdys Vilniaus mieste, kur savivaldybei nė motais, nors ir rekomendacinio pobūdžio, tačiau labai svarbūs, Vyriausybės nutarimai

   Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. spalio 22 d. priėmė nutarimą “Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtinimo” Nr. 1094, kurio priemonių plano 1.1. punkte numatyta “…Plėtoti būtiną mokymui plaukti infrastruktūrą-sutvarkyti atvirų vandens telkinių paplūdimius, baseinus - pritaikyti juos mokymui plaukti ir neįgaliesiems”. Atsakingomis šios priemonės vykdytojomis nurodytos savivaldybės.

   Paanalizuokime situaciją Vilniaus mieste. 
   Niekam ne paslaptis, kad Vilniaus mieste esantis Lazdynų laisvalaikio centro baseinas vos suduria galą su galu ir yra apgailėtinos, o gal net ir avarinės būklės. Taip pat ne paslaptis tai, kad šio baseino savininkė-Vilniaus miesto savivaldybė jau daug metų stekena šį sporto kompleksą nepervesdama pakankamai lėšų už teikiamas paslaugas. Šių Vilniaus miesto valdžios veiksmų (o tiksliau neveikimo) tikrai negalima pavadinti būtinos mokymui plaukti infrastruktūros plėtojimu. Tai veikiau infrastruktūros naikinimas.

   Vilniaus Lazdynų laisvalaikio centro baseine treniruojasi Vilniaus vandens sporto mokyklos ir šiuolaikinės penkiakovės sportininkai. Pagal 2001 metų gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 329, už Vilniaus vandens sporto mokyklos ir šiuolaikinės penkiakovės sportininkų treniruotes baseiną valdančiai įmonei, kurios 100 procentų akcijų savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, buvo mokama 200 tūkst. litų per metus. Ši suma tuo metu dengė tik apie pusę išlaidų, susijusių su sportininkų treniruotėmis baseine. Baseinas kasmet patirdavo nuo 200 iki 250 tūkst. litų nuostolių. Tai patvirtino ir 2005 metų kovo mėnesį UAB ,,Verslo procesų valdymas“ atliktas auditas, kurio išvadose konstatuojama, kad baseiną valdanti bendrovė, teikdama paslaugas Vilniaus vandens sporto mokyklos ir šiuolaikinės penkiakovės sportininkams, 2002 metais patyrė 262 447 litų, 2003 metais – 293 097 litų, o 2004 metais – 231 701 litų nuostolių. Panašaus dydžio nuostoliai buvo kiekvienais metais iki pat 2009 metų. Taip pat konstatuotina, kad baseinas nuo pat jo pastatymo nebuvo kapitaliai remontuojamas.

   Reaguojant į Lietuvos plaukimo federacijos kreipimąsi, Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje 2009-06-17 d. (dalyvaujant Lietuvos plaukimo federacijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Naujosios sąjungos atstovams) buvo svarstomas sudėtingos plaukimo baseinų būklės klausimas Vilniaus mieste. Posėdžio metu daugiausia dėmesio skirta Lazdynų laisvalaikio centro baseino veiklos tęstinumui aptarti. Po šio posėdžio Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija išsiuntė raštą Vilniaus miesto savivaldybės merui, kuriame prašė informuoti apie Lazdynų laisvalaikio centro baseino veiklos perspektyvas. Atsakydamas į minėtą prašymą mero pavaduotojas Gintautas Babravičius buvo lakoniškas. Jis informavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero Viliaus Navicko rengtame posėdyje Kultūros ir ugdymo departamento klausimais buvo priimtas sprendimas rengti UAB Lazdynų laisvalaikio centro rekonstrukcijos koncesijos konkurso sąlygų projektą. 

   Komentuojant tokį nekonkretų atsakymą peršasi viena mintis- Lazdynų laisvalaikio centro baseino klausimas ir vėl stumiamas į šalį. Juk kiek yra žinoma, koncesijos konkurso sąlygos jau “rengiamos” nuo 2009 m. gegužės mėnesio, o rezultato dar nematyti.

   Be to, kyla daugybė klausimų. Kodėl (kokiais skaičiavimais remiantis) buvo nuspręsta, kad koncesija yra vienintelė ir tinkamiausia išeitis? Ar buvo paskaičiuota kiek tai pačiai savivaldybei kainuos sportininkų treniruotės Lazdynų baseine po koncesijos? Juk privati bendrovė tikrai nesutiks teikti paslaugas už kainą, kuri bus mažesnė nei savikaina. Ar savivaldybė išsiteks savo ir taip menkame, palyginus su kitomis šalies savivaldybėmis, sporto biudžete, kuris, krizės metu tikrai ne didės? Tai tik maža dalis klausimų, į kuriuos nesant atsakymų arba dėl tam tikrų priežasčių jų neatskleidžiant, buvo priimtas sprendimas dėl koncesijos. Kita vertus, abejotina ar pati koncesija bus įgyvendinta, kadangi nėra aiškūs nei terminai, nei atsakingi už procesus asmenys. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Juk dar 2005 metais buvo parengti naujo baseino statybų ir įrengimo priešprojektiniai pasiūlymai, kurių pagrindu turėjo būti rekonstruotas senasis Lazdynų baseinas bei prie senojo baseino pastato priblokuotas naujas “Laisvalaikio centras” su nauju baseinu. Tačiau iki šiol reikalai nepasistūmėjo.

   Belieka retoriškai paklausti: ar dar ilgai mūsų išrinktieji švaistys mokesčių mokėtojų pinigus nepasiekdami realaus rezultato ir sustodami pusiaukelėje? Juk jiems geriau šildytis olimpinių čempionų garbės spinduliuose ir žadėti, žadėti….., negu ramiai ir kukliai dirbti darbus visų mūsų labui.