Rinktinių sudarymo kriterijai

SPRENDIMAS

2018-09-26

 

 

Vadovaujantis LVSF Vykdomojo komiteto posėdžiu, kuris vyko 2018-09-25 dieną, Vykdomojo komiteto sprendimu Lietuvos vandensvydžio sporto federacija patvirtina  visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių trenerius ir pagrindinius rinktinių sudarymo kriterijus.

Patvirtinti rinktinių treneriai sudaro nacionalinių rinktinių kandidatų sąrašus.

 

Prezidentas                                                                          Andrius Jankūnas

 

Pagrindiniai rinktinių sudarymo kriterijai:

1. Per artimiausius 2 metus numatomoms LEN varžyboms pagal atskiras amžiaus grupes, LVSF vykdomasis komitetas paskelbia planuojamų sudaryti Lietuvos vandensvydžio rinktinių skaičių pagal amžiaus grupes.

2. LVSF vykdomasis komitetas, skirdamas įvairaus amžiaus rinktinių trenerius, įvertina konkretaus trenerio pasiekimus paskutinių metų pasiekimus tam tikroje amžiaus grupėje bei trenerių tarybos rekomendacijas dėl galimų trenerių kandidatūrų. Galutinį sprendimą priima LVSF vykdomasis komitetas balsų dauguma.

3. Išrinktas rintinės treneris suformuoja trenerių štabą.

4. Trenerių štabas pateikia tvirtinimui LVSF vykdomajam komitetui rintinės kandidatų sąrašą

5. Trenerių štabas įvertinęs rinktinės kandidatų pasirodymą rinktinės stovyklose bei paskutinėse oficialiuose varžybose priimą sprendimą dėl galutinės rinktinės sudeties prieš kiekvienas oficialias rinktinės varžybas.