GERB. ARTŪRUI VAINIKONIUI!

GERBIAMAS TRENERI ARTŪRAI, SU 60-TUOJU GIMTADIENIU.

LINKIME TAU SVEIKATOS IR STIPRYBĖS.

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA.

2014 m. rugsėjo 2 d.