Informaciją apie antidopingą

                                       LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTURA

 

Vadovaujantis 2015 m. Pasaulinio antidopingo kodekso (toliau Kodeksas), isigaliojusio 2015m. sausio 1 d. 20 straipsniu. Papildomos pasirašiusių Šalių funkcijos ir pareigos, punktas 20.3.12 ir 20.4.11. Nacionalines federacijos privalo skleisti informaciją ir švietitmą antidopingo klausimais

Pateikiame nuorodą į Lietuvos antidopingo internetinį puslapį www.antidopingas.lt