LVSF PREZIDIUMO NARIAMS, LVSF JURIDINIAMS NARIAMS, ŽINIASKLAIDAI , SVEČIAMS DĖL ATASKAITINĖS METINĖS KONFERENCIJOS