Velykinis sveikinimas nuo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV